RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia o pracę

Oferta pracy psycholog.

W związku z realizacją projektu „Trener Pracy moją szansą - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” (współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2016), Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych poszukuje pracownika na stanowisko:

PSYCHOLOG

Wymagania (niezbędne):
• wykształcenie wyższe psychologiczne magisterskie
• udokumentowane doświadczenie w zakresie świadczenia porad psychologicznych dla osób dorosłych przez okres przynajmniej 2 lata.

Dodatkowe atuty:
• ukończenie studiów, bądź szkoleń związanych z poradnictwem psychologicznym
• doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
• doświadczenia w realizacji /pracy/ projektów europejskich
• doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych

Zakres obowiązków:
Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej, a w szczególności:
• wsparcie psychologiczne beneficjentów projektu podczas spotkań indywidualnych
• rozpoznanie wyjściowej sytuacji psychofizycznej beneficjentów
• łagodzenie psychologicznych skutków niepełnosprawności u beneficjentów
• wzmacnianie umiejętności psychologicznych beneficjentów przydatnych podczas poruszania się po rynku pracy
• wsparcie psychologiczne beneficjentów w całym procesie aktywizacji zawodowej, tj. przygotowanie psychologiczne beneficjentów do poszukiwania pracy, wsparcie w trakcie zdobywania i utrzymania zatrudnienia
• wzmacnianie motywacji beneficjentów do podejmowania oraz utrzymania zatrudnienia
• reagowanie na pojawiające się trudności u beneficjentów oraz wsparcie w procesie ich rozwiązywania
• wsparcie beneficjentów w sytuacjach trudnych, stresujących i kryzysowych
• współpraca z zespołem projektowym, a w szczególności z trenerem pracy w celu omawiania i monitorowania sytuacji psychospołecznej poszczególnych beneficjentów
• przeprowadzenie dla beneficjentów warsztatów grupowych w tematyce wzmacniania i rozwijania umiejętności psychospołecznych przydatnych na rynku pracy
oraz:
• uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego
• bieżące prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi
• bieżące ewidencjonowanie godzin udzielonego wsparcia
• przesyłanie cotygodniowych harmonogramów planowanych zajęć w ramach projektu; harmonogramy winny zawierać informacje dotyczące: rodzaju prowadzonych zajęć, miejsca oraz godzin zajęć

Szczegóły oferty:
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Miejsce pracy: całe województwo śląskie (praca wiązać się może z wyjazdami).
Rozpoczęcie zatrudnienia: styczeń 2016

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie - CV zawierającego klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm."
- oraz listu motywacyjnego, na adres k.bujak@ocwip.pl, w tytule wiadomości podając „PSYCHOLOG”.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, w celu zaproszenia na drugi etap procesu rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną.

II Etap rekrutacji.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury rozpatrywania nadesłanych dokumentów przez kandydatów/ kandydatki na stanowisko psychologa do kolejnego etapu rekrutacji zapraszamy następujące osoby:

Małgorzata Krawiec

Bogna Mnich

Rafał Adamowski

Ewa Bigos

Katarzyna Ziemer

Łukasz Reszka

Dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za nadesłane zgłoszenia.Opublikował: Wojciech Witoń
Publikacja dnia: 22.01.2016
Podpisał: Wojciech Witon
Dokument z dnia: 22.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 310